HANDELSBETINGELSER

Virksomhedsoplysninger

BikeWithUs I/S

Stausholmvej 27, 7673 Harboøre

CVR NR 40 03 39 39

Priser og betaling

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.
Almindelige handelsbetingelser for Samson Travels formidling af salg af oplevelser på gotour.dk 

Anvendelsesområde: Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler vedrørende oplevelser formidlet af Samson Travel A/S, cvr. nr.: 31 37 36 62, Havnepladsen 5A, 9900 Frederikshavn på gotour.dk 

1.1: Samson Travels formidling af oplevelser henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved køb af oplevelser bekræfter kunden, at kunden er forbruger og 18 år eller derover. 

2: Oplevelser: På Gotour.dk formidles oplevelser, events, entrebilletter, aktiviteter og lignende fra en række forskellige udbydere i Danmark. Disse ydelser omtales i det følgende samlet som ”oplevelser”. 

3: Formidler og kontraktpart: Samson Travel formidler udelukkende salg af oplevelser mel lem kunden og den ansvarlige arrangør. Den ansvarlige arrangør er kundens direkte aftalepart og anses derfor som sælger i henhold til gældende lovgivning. Alle reklamationer vedrørende arrangementet skal rettes direkte til arrangøren. 

4: Pris og gebyrer: Prisen for den pågældende oplevelse fremgår på gotour.dk. De angivne priser er inkl. moms, skatter og afgifter. Den samlede bestilling tillægges et bookinggebyr. 

4.1: På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. 

4.2: Hvis intet andet er anført, er oplevelsens pris pr. person. 

5: Aflysning: Såfremt en oplevelse, som kunden har købt, måtte blive aflyst, da vil kunden fra den ansvarlige arrangør af den pågældende oplevelse få refunderet købsbeløbet ekskl. bookinggebyr. Bookinggebyr refunderes ikke. 

5.1: En oplevelse anses kun for aflyst, såfremt oplevelsen ikke gennemføres af arrangøren. Ændringer i repertoire, dato, gennemførelse af oplevelsen og lignende er derfor ikke en aflysning. Såfremt der gælder et minimum deltagerantal for, at oplevelsen gennemføres, vil dette fremgå. Opnås der ikke det for oplevelsens gennemførelse påkrævede antal deltagere, er arrangøren berettiget til ansvarsfrit
at meddele kunden, at oplevelsen som konsekvens af den lave tilslutning ikke vil blive gennemført. 

6: Køb af oplevelser: Såfremt kunden ikke har modtaget emailen med oplevelserne inden for 24 timer efter gennemført køb, kan kunden gøre følgende: 

6.1: Undersøge om der står korrekt email adresse (Fremgår i den sms kvittering, der afsendes fra gotour.dk hvis kunden har indtastet et mobil telefonnummer.) 

6.1.1: Hvis kunden fortsat ikke har modtaget emailen, skal kunden ringe til arrangøren. Kan denne ikke hjælpe, må kunden kontakte Samson Travels Kundeservice på 98 42 78 00 eller benytte kontaktfunktionen på: http://gotour.dk. 

6.2: Kunden har pligt til at gennemgå og kontrollere den fremsendte kvittering og reagere over for Samson Travel, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Brug gerne kontaktfunktionen på: http://gotour.dk. 

6.3: Aftalen er først bindende for begge parter, når Samson Travel har registreret og modtaget betaling. 

6.4: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12” er køb af oplevelser ikke omfattet af fortrydelsesretten. 

7: Betaling: Kunden kan betale for sine oplevelser med Dankort, Visakort,, Mastercard, VISA, Maestro, MobilPay 

8: Kundens generelle pligter: Kunden skal rette sig efter de gældende ordensbestemmelser og optræde således, at hverken gæster eller andre føler sig generet. I grovere tilfælde kan det føre til, at den pågældende af arrangøren eller dennes repræsentanter bortvises uden at være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling. I sådanne situationer kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod Samson Travel eller arrangøren. 

8.1: Kunden skal selv printe gyldigt og betalt købsbevis. Købsbeviset er adgangsgivende og skal derfor opbevares forsvarligt og uden adgang for uvedkommende. 

9: Reklamation og ansvar: Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren med det samme, da det fulde ansvar for indholdet og afholdelsen af oplevelserne ligger hos arrangøren. Samson Travel  kan ikke i den forbindelse holdes ansvarlig, da kundens gennemførelse af oplevelsen er underlagt arrangørens ansvarsbegrænsninger, og kunden kan alene henholde sig til arrangøren for så vidt angår eventuelle tab, skader og ansvar i øvrigt. Men hvis kunden har været ude for en utilfredsstillende oplevelse, hører Samson Travel gerne fra kunden herom, så Samson Travel kan reagere på det og være behjælpelige ved en eventuel klagesag. I henhold til lovgivningen skal kunden reklamere ”inden for rimelig tid”, efter at kunden har opdaget manglen ved oplevelsen. For oplevelser betyder rimelig tid, at kunden skal reklame umiddelbart efter indløsningen af oplevelsen og meget gerne på stedet. 

9.1: Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for et beløb, der er større end oplevelsesbevisets værdi. 

9.2: Samson Travel er som formidler alene ansvarlig for kundens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Samson Travels ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte bookinggebyr. 

10: Forbehold: Samson Travel tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer. 

11: Tvister: Betingelserne, og enhver tvist der måtte opstå i relation dertil, er underlagt dansk ret. 

11.1: For yderligere information om online afgørelse af tvister (ODR) se: http://ec.europa.eu/consumers/odr/